logo omena

Gz-psycholoog
Appel

Behandelingen voor Kinderen

Gz-psycholoog

Behandelingen voor Kinderen

Kinderen 0-14 jaar

Ik ben gespecialiseerd in het geven van therapie aan kinderen die ontwikkelings-, gedrags-, of emotionele problemen hebben.

Aantal voorbeelden:

  • Kind vertoont vaak onacceptabel gedrag, b.v. agressie
  • Kind heeft weinig vriendjes
  • Slapen of eten gaan moeizaam
  • Er is vaak sprake van hoofd of buikpijn zonder medische oorzaak
  • Het kind is vaak angstig in bepaalde situaties
  • Moeilijkheden in de omgang, het kind luistert b.v. slecht naar volwassenen
  • Het is druk en ongeconcentreerd
  • Kind heeft narigheid meegemaakt

Ouders

Ouders en kinderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer kinderen problemen hebben willen de ouders hen graag helpen. In de praktijk bied ik ouders begeleiding en ondersteuning in de opvoeding en omgang met hun kind. Meestal is dit onderdeel van de behandeling van het kind. Ouderbegeleiding kan echter ook geboden worden zonder dat het kind in behandeling komt.

Terug naar het overzicht
Terug naar top

Lees onze privay verklaring om te zien hoe wij omgaan met jou gegevens privacy-verklaring-omena.pdf