logo omena

Gz-psycholoog
Appel

Behandelingen voor Kinderen

Gz-psycholoog

Behandelingen voor Volwassenen

Orthopedagogisch en psychologisch onderzoek

Wanneer een kind of (jong) volwassene problemen heeft is het soms nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Dan is er eerst onderzoek nodig. In de praktijk kunnen verschillende onderzoeken worden verrichten. Voorbeelden hiervan zijn intelligentie onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, onderzoek naar de ouder-kind relatie en speldiagnostiek. Het is ook mogelijk om onderzoek te doen in thuis situatie of op school middels observatie.

Terug naar het overzicht
Terug naar top

Lees onze privay verklaring om te zien hoe wij omgaan met jou gegevens privacy-verklaring-omena.pdf