logo omena

Gz-psycholoog
Appel

Behandelingen voor Kinderen

Gz-psycholoog

Behandelingen voor Volwassenen

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie waarmee kinderen die vastgelopen zijn geholpen kunnen worden. Bij jonge kinderen (3-11 jaar) is spel een natuurlijke manier om zich te uiten en een manier om te verwerken wat zij mee hebben gemaakt. Binnen speltherapie wordt van dit natuurlijk gedrag van kinderen gebruik gemaakt. Omdat spel de gelegenheid biedt om gevoelens te uiten, is het voor het kind ontspannend. Bovendien biedt het spel de gelegenheid om te experimenteren met nieuwe situaties en nieuw gedrag. Middels spel helpt de therapeut het kind te veranderen. Al spelend biedt de therapeut het kind nieuwe inzichten of leert zij het kind nieuw gedrag aan. Speltherapie vindt altijd plaats in een spelkamer, in deze kamer zijn allerlei spelmaterialen aanwezig waarmee het kind zijn gevoelens en gedachten kan uiten. Met de ouders zijn regelmatig gesprekken over het verloop van de therapie. Zij kunnen tijdens deze gesprekken ook begeleiding krijgen bij de omgang met hun kind.

Wanneer is speltherapie een geschikte therapie?

Speltherapie kan een oplossing bieden als het kind een nare gebeurtenis heeft meegemaakt, als het emotionele problemen heeft of als er sociale problemen zijn. Bij nare gebeurtenissen b.v. bij verlies van belangrijke mensen, of wanneer het kind getuige is geweest van geweld, of als het kind betrokken was bij ongelukken of vaak gepest is. Speltherapie kan positief werken bij kinderen die teruggetrokken zijn, moeite hebben met het uiten van gevoelens of een negatief beeld van zichzelf hebben. Ook kan speltherapie goed werken bij moeilijkheden in relatie tot leeftijdgenootjes of bij gedragsproblemen.

Terug naar het overzicht
Terug naar top

Lees onze privay verklaring om te zien hoe wij omgaan met jou gegevens privacy-verklaring-omena.pdf