logo omena

Gz-psycholoog
Appel

Tarief

Gz-psycholoog

Tarief

Per 1 januar 2020 sluit ik praktijk Omena, ik neem daarom geen nieuwe cliënten meer aan.

De kosten voor behandeling zijn:
Mijn tarief is 85 euro per sessie. Voor verslaglegging rekening ik 85 euro per uur.

Volwassenen kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de zorgverzekeraar in de generalistische basis ggz. Houdt u wel rekening met uw eigen risico.

Ik heb voor 2019 een contract gesloten met:

  • Zilveren Kruis, OZF Achmea zorgverzekering, Interpolis Zorgverzekering, FBTO zorgverzkeringen, Agis Zorgverzkerigen, TakeCareNow, Avero Achema zorgverzkereingen, Nedasco B.V/Caresco B.V.), IAK Volmacht B.v. Turien & Co Assuradeuren, Aevitae B.V.  en De Friesland

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar hebt u een verwijzing van de huisarts de nodig. Uw huisarts moet aangeven in welke zorgzwaarte u valt.

De huisarts kan kiezen uit:

  • BK Basis ggz kort; lichte DSM stoornissen
  • BM Basis ggz matig; matige DSM stoornissen
  • BI Basis ggz Intensief; ernstige DSM stoornissen
  • BC Basis ggz Chronisch; chronische stabiele DSM stoornissen

Wanneer u niet op een afspraak kunt komen worden de kosten daarvoor in rekening gebracht, tenzij u 24 uur van te voren hebt afgezegd, bij ziekte of bij overmacht. 

Tarief  supervisie

Het tarief voor een uur supervisie is 90 euro.

Klachtenregeling

Wanneer mensen samenwerken kunnen ondanks het streven naar een goede kwaliteit, misverstanden ontstaan of worden soms fouten gemaakt. Misschien bent u ontevreden of heeft u een klacht. Ik stel het op prijs als u dit rechtstreeks met mij bespreekt, dit is meestal de snelste manier om een oplossing te vinden. Bovendien helpen klachten en kritiek om de kwaliteit te verbeteren. 

Met een klacht kunt u zich wenden tot de geschillencommissie van de gezamenlijke beroepsverenigingen Klacht & Company,  www.klachtencompany.nl   Postbus 3106 2601 DC Delft

U kunt een klacht indienen via email:  p3nl@klachtencompany.nl   

Via de website of het adres kunt u ook een papieren klachtenformulier aanvragen. 

Downloads

Kan ik jou helpen?

Stel je vraag vrijblijvend dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op!
Terug naar top

Lees onze privay verklaring om te zien hoe wij omgaan met jou gegevens privacy-verklaring-omena.pdf