logo omena

Gz-psycholoog
Appel

Behandelingen voor Kinderen

Gz-psycholoog

Behandelingen voor Volwassenen

Theraplay®

Theraplay® helpt het kind om zich veilig te voelen; hij (zij) voelt zich verzorgd, verbonden en de moeite waard. Wanneer is Theraplay® de meest aangewezen therapie voor u kind? U hebt het gevoel te zijn vastgelopen met uw kind, of u bent in een negatieve dynamiek met elkaar terecht  gekomen, of als u zich machteloos voelt in de opvoeding van uw kind of nooit een goede en gezonde relatie met uw kind gehad heeft. U zult dan kunnen profiteren van de mogelijkheden die Theraplay® u biedt. Als kinderen de volgende problemen hebben kan Theraplay® mogelijk helpen:

  • Verlegen, teruggetrokken of aanhankelijk / claimend gedrag
  • Hechtingsproblemen als gevolg van adoptie of uithuisplaatsing(en)
  • een geschiedenis van trauma en/of verwaarlozing
  • ontwikkelingsstoornissen (Asperger, ASS, ADD/ADHD)
  • gedragsproblemen zoals agressie, opstandig of controlerend gedrag
  • gedragsproblemen op school of met leeftijdsgenoten

Theraplay® richt zich op het versterken van de ouder-kind relatie. Wanneer ouders en kind meer plezier met elkaar krijgen, het kind zich veiliger en competent voelt, verbetert het gedrag en wordt het emotioneel stabieler.De Theraplay® therapeut begeleidt ouder en kind door middel van speelse en grappige spelletjes, uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten en zachte, verzorgende activiteiten. Door op deze manier met elkaar bezig te zijn, ontstaat een betrokkenheid die de ouder helpt om het gedrag van het kind te reguleren en aan het kind zijn/haar liefde, plezier en betrouwbaarheid te uiten.

Terug naar het overzicht
Terug naar top

Lees onze privay verklaring om te zien hoe wij omgaan met jou gegevens privacy-verklaring-omena.pdf